Bericht m.b.t. COVID-19 uitbraak

Langs deze weg willen wij u informeren over onze dienstverlening in het licht van de COVID-19-uitbraak.

Vanwege de huidige Covid-19-uitbraak en de richtlijn om 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar zijn wij genoodzaakt om onze werkwijze aan te passen richting onze klanten. De veiligheid voor onze medewerkers en klanten staan voorop!

Informatie met betrekking tot passingen:

Vanwege Covid-19 hebben de passingen de laatste weken niet kunnen plaats vinden. Gezien de recente, aangepaste maatregelen die genomen zijn en welke voorlopig nog zullen voortduren, zijn we toch op zoek gegaan naar een passende oplossing om onze klanten tegemoet te komen. Onder onderstaande, strikte voorwaarden, zijn wij in de gelegenheid om passingen (weliswaar op een aangepaste manier) in te plannen:

*  Iemand moet natuurlijk geen klachten, bijvoorbeeld verkoudheid of griep, (ook geen milde klachten) hebben en;
*  De passing dient altijd buiten plaats te kunnen vinden;
*  Daarnaast dient u zelf de transfer naar een andere rolstoel kunnen maken (of met aanwezige, eigen hulp/familie);
*  Er zal continue 1,5 meter afstand in acht genomen worden (conform de RIVM richtlijnen);
*  Vanaf deze afstand zal uitleg gegeven worden over de werking van onze producten;
*  De rolstoel en handbike worden door ROAM gedesinfecteerd na iedere passing;
*  Klanten dienen handschoenen aan te trekken tijdens de passing, deze zal ROAM ter beschikking stellen;
*  Tijdens de passing dient een directe naaste/partner aanwezig te zijn om zo nodig te kunnen ondersteunen waar nodig.

Wanneer u als klant zelf naar ROAM komt (na afspraak), dan kan dit alleen onder bepaalde voorwaarden:

*   Iemand moet natuurlijk geen klachten, bijvoorbeeld verkoudheid of griep, (ook geen milde klachten) hebben en;
*   Daarnaast dient u zelf de transfer naar een andere rolstoel kunnen maken (of met meegebrachte hulp);
*   Per klant wordt gekeken of het mogelijk is de afspraak door te laten gaan;
*   U mag als klant binnen in een afgesloten ruimte (kantine) wachten (daarbij wordt ieder fysiek contact vermeden en ontmoet u ook geen andere klanten van ROAM, dit is misschien minder gastvrij dan u van ons gewend bent, maar op die manier kunnen we de afspraak wel door laten gaan);
*   De overdracht van rolstoel + (indien van toepassing) handbike vindt buiten het pand plaats;
*   Op dit moment is het dragen van een mondkapje een advies en nog geen verplichting, toch vragen wij u vanuit ROAM vriendelijk om bij binnenkomst wel een mondkapje om te doen, deze hebben wij voor u bij de ingang klaarliggen;
*   Indien u verkouden bent of andere (milde of zwaardere) symptomen heeft, kan de afspraak NIET doorgaan en zullen wij deze helaas moeten verzetten.

Mocht in deze situatie een verandering plaatsvinden, zullen wij dit uiteraard direct met u communiceren.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel sterkte toe in deze tijd.